Valmennukset

Vuorovaikutteista toiminnan kehittämistä,
tukea ja sovittelua

Tarjoamme valmennusta ja tukea
yrityksen toiminnan kehittämiseen sen

eri osa-alueilla

HENKILÖSTÖ-
JOHTAMISEN
KEHITTÄMINEN

RISTIRIITOJEN
RATKAISU
JA TYÖYHTEISÖ-
SOVITTELU

ASIAKAS-KOKEMUKSEN, MYYNNIN JA ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN
JULKISISSA
HANKINNOISSA

Henkilöstöjohtamisen kehittäminen ja tuki

Valmennamme ja tuemme yrityksiä henkilöstöjohtamisen erilaisissa tarpeissa. Saat meiltä henkilökohtaista
tukea juuri niissä henkilöstöjohtamisen tilanteissa, jotka sinua askarruttavat eniten esimerkiksi:

 •  Rekrytoinnin tuki ja neuvonta esihenkilöille
 •  Rekrytointiprosessin läpivienti
 •  Tavoite-, seuranta ja suorituskeskustelut
 •  Henkilöstön kehittäminen

Asiakaskokemuksen, myynnin ja asiakaspalvelun
kehittäminen ja tuki

Asiakaskokemus syntyy kaikissa asiakkaan ja yrityksen välisissä vuorovaikutustilanteissa
esimerkiksi myynnissä, asiakaspalvelussa ja reklamaatioiden käsittelyssä.
Asiakaskokemus, jossa asiakas otetaan huomioon kokonaisuutena, tunteineen ja ajatuksineen, on nykypäivänä entistäkin tärkeämpää.
Erinomainen asiakaskokemus on yritykselle selkeä kilpailuetu.

Räätälöity palvelu voi sisältää esimerkiksi työpajatyöskentelyä seuraavista aiheista:

 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Myynnin johtamisen kehittäminen
 • Myyntikoulutukset
 • Myynnin toimintamallin kehittäminen
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • Onnistuneet tavoite-, seuranta- ja suorituskeskustelut

Haluatko nostaa asiakaskokemuksen yrityksenne toiminnan ytimeen?

Työyhteisösovittelu,
konfliktien ennakointi ja ratkaisu

Siellä missä on ihmisiä, siellä on myös konflikteja.
Konfliktit kehittyvät ja kasvavat yleensä piilossa.
Jos työilmapiirissä ilmenee haasteita, erimielisyyttä ja
konflikteja pyritään välttelemään tai ongelmat lakaistaan
maton alle.

Asiaan kannattaa puuttua hyvissä ajoin ennen kuin tilanne eskaloituu.
Ulkopuolisena ja neutraalina kumppanina tuomme sovitteluun soveltuvat prosessit,
työkalut ja menetelmät, joilla vyyhti on mahdollista ratkaista.
Autamme myös tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kriisitilanteita.
Vain vuorovaikutus ratkaisee konfliktin.

Käsiteltävät aiheet voivat olla esimerkiksi

 • Tietoiskut konfliktien tunnistamisesta ja ennakoinnista
 • Konfliktien ratkaisun työkalut ja menetelmät
 • Sovitteluprosessit

Osaamisen kehittäminen
julkisissa hankinnoissa

Osaamista julkisissa hankinnoissa voi ja kannattaa kehittää.
Tarjoamme valmennusta, jolla sinä palveluntarjoajana tai tarjouskilpailuun osallistujana
kehität osaamistasi julkisten hankintojen kilpailutuksista.
Valmennuksessa saat vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin ja
kilpailuttamisen prosessiin.

Valmennuksessa käymme läpi

 • Julkisten hankintojen periaatteet ja kehittämisen trendit
 • Hyödylliset vinkit ja työkalut, joita voit käyttää julkisissa tarjouskilpailuissa
 • Kilpailutukseen liittyvää tietoa, jota opit hyödyntämään käytännössä

InCore Oy

info@incore.fi

Y-tunnus 3337722-6

Puh. 050 340 6343

Noudatamme
toiminnassamme
International Coaching Federation (ICF)
eettisiä sääntöjä
ja määritelmiä.